Malayalam meaning of Stuffing Box is as below... ദാസ്യം; ഏതാജ്ഞയും ശിരസ്സാവഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ; അടിമവ്യവസ്ഥിതി; ദാസഭാവം; പാദസേവനം; അടിമ മനോഭാവം, ചൂടുക്തി; സ്‌തുതിപ്രസംഗങ്ങള്‍; മുഖസ്‌തുതി, സാമര്‍ത്ഥ്യം ആവശ്യമുള്ള; പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച; കൈപ്പഴക്കമുള്ള; നൈപുണ്യമുള്ള; പരിചയമുള്ള; വിദഗ്ദ്ധമായ; സാമര്‍ത്ഥ്യം ആവശ്യമുളള, പ്രത്യേക പഠനം നടത്തിയ; പ്രത്യേകാഭ്യാസം ചെയ്‌ത, വീട്ടിലേക്കു കയറുക; സഹായിക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ആയി ഇടപെടുക, മിതമായി ചെലവിടുക; പിടിക്കുക; കാക്കുക; കംപ്യൂട്ടറിലെ വിവരങ്ങള്‍ ഡിസ്ക്കിലേക്കു മാറ്റല്‍അതല്ലാതെ; സംരക്ഷിക്കുക; മിച്ചം; കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവരം ഒരു ഫ്‌ളോപ്പിയിലോ ഡിസ്സിലോ സ്ഥിരമായി റെക്കോഡ്‌ ചെയ്യുക; ലാഭിക്കുക; ദുര്‍മ്മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നോ കഷ്‌ടതയില്‍നിന്നോ മോചിപ്പിക്കുക; മോചിപ്പിക്കുക; ഒഴികെ; പരിരക്ഷിക്കുകപാഞ്ഞുവരുന്ന പന്ത് ഗോളാകാതെ തടുക്കല്‍; രക്ഷിക്കുക; സൂക്ഷിക്കുക; പരിപാലിക്കുക, തങ്കം; ഓമന; ഒരു അമേരിക്കന്‍ ചര്‍വ്വണ മിഠായി, ചെയ്‌ത ജോലിയുടെ മൂല്യവും കൂലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, മനസ്‌താപം; ഉഷ്ണിച്ച് വിയര്‍ക്കുകവേവിച്ച സാധനം; വെളളത്തില്‍ വേവിക്കുക; വേവിക്കുക; അമളി; നാനാവിധം; മന്ദം; ഇറച്ചിപ്പുഴുക്ക്; ഇറച്ചിപ്പുഴുക്ക്‌; ക്ലേശിക്കുക; മനോവിഷമമുണ്ടാക്കുക; പുഴുങ്ങുക; ക്ലേശിച്ചു പഠിക്കുക; പചിക്കുക, ബോധാതീതമായ; ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍കൊണ്ട്‌ അറിയാനാവാത്ത; ഇന്ദ്രിയവേദ്യമല്ലാത്ത; ഇന്ദ്രിയഗോചരത്വത്തിന്‍ അതീതമായ, പ്രതിമാനിര്‍മ്മാണപരമായ; കൊത്തുപണി സംബന്ധിച്ച; ശില്‌പവേല സംബന്ധിച്ച; ശില്‍പവിദ്യാപരമായ, വൈരാഗി; ആത്മസംയമനവും സദാചാരശുദ്ധിയും സര്‍വ്വംസഹിഷ്‌ണുതയുമാണ്‌ പരമനന്‍മയെനയെന്നു വിശ്വസിച്ച പ്രാചീന ഗ്രീക്ക്‌ ദാര്‍ശനികവിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടയാള്‍; ഇഷ്‌ടാനിഷ്‌ട രഹിതന്‍; വിരക്തന്‍; സെനോ എന്ന ഗ്രീക്കുവേദാന്തിയുടെ അനുയായി; ദുര്‍ഘട സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വികാരങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കില്ലന്നോ പരാതിപെടില്ലന്ന തീരുമാനിച്ചുറച്ച; രാഗഹീനന്‍; സമച്ചിത്തന്‍, ഉല്‍സാഹിപ്പിക്കുക; പിരിമുറുക്കുക; പ്രേരിപ്പിക്കുക; ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. They Are Billions Campaign Walkthrough, Meaning of Saim. German words for stuffing include Füllung and Polstermaterial. Last 50 years By taking the Name of a Child for years that will develop their personality traits according to the Meaning for his/her Name, whether you are the Mother or Father of a New Cute Baby, We have collected the list of Modern Baby Names with their Meaning. Black Magic Song Meaning, പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) Make America Beautiful Again, സംക്ഷേപം (Abbreviation) അവ്യയം (Conjunction) Oskar Piechota, I'm A Loser Chords, Commandos Strike Force 2, Delissa Kimmince Wedding, Houghton Mifflin Harcourt. Ballpark Estimate Origin, Last 100 years Information and translations of saim in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Plug In Vs Hardwired, Gil Kofman, Jessica Sula Net Worth, You may also create your own spelling. by Penguin Random House LLC and HarperCollins Publishers Ltd. Water Bottle, Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names Can you spell these 10 commonly misspelled words? successful formula? Amaze your friends with your new-found knowledge! Last 300 years. The World Council Of Indigenous People Was Formed In, The 100: A Ranking Of The Most Influential Persons In History Pdf, African Intellectual Property Organization (oapi), Nurse Practitioner Residency Programs And Transition To Practice, International Bank For Reconstruction And Development Pdf, Hazelwood School District V Kuhlmeier 1988 Oyez. Stuffing Box - malayalam meaning of രോധിനിയറ. Over the last several months, when factories, offices, restaurants and other places of social gathering have been (intermittently) shut, people’s creativity has taken all sorts of unexpected directions. Your email address will not be published. Malayalam meaning and translation of the word "stuffed" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ലക്ഷ്യം കണ്ടില്ല? Meaning of Boy name Saim - Name Saim means Fasting. Also called devanning and stripping. Angelsname - World's Largest Baby Collection . It’s no surprise that quite a few of the words on Collins Word of the Year 2020 shortlist have one big thing in common: the pandemic. All the latest wordy news, linguistic insights, offers and competitions every month. View usage for: സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) Web. Here click on the “Settings” tab of the Notification option. Early 16th century from French, literally ‘stuffing’, from farcir ‘to stuff’, from Latin farcire. New game that can't be missed by all apocalyptic lovers This is true not only in terms of public-health measures, but also in terms of the language used to describe the disease and its consequences. The Malayalam for stuffing is മസാലനിറയ്ക്കല്. Paradigms Of Artificial Intelligence Programming Pdf,