நன்றி தோழரே உங்கள் பதிவிற்கு. Last Update: 2011-10-23 While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. Siva, . Toggle navigation Kandupidi. However, if we seek first God’s righteousness. கவை : Kavai: V shaped, க“Gaining” வ Shape. Done for its own sake instead of serving another branch of science. அளறு : A restricted place, A place not able to enter or move out. KuNa: குண : Eastern side, literally : Gain Inside + Receive from. தினந்தோறும் அப்படியே செலுத்த வல்லார் பேணிவலம் மேல்நோக்கி அவத்தில் நில்லு; இதை சொல்வதற்கு மன்னிக்கவும். Results for iam sorry to say this translation from English to Tamil. Irandu urulzhi. in heart,” and “peaceable.”—Matthew 5:1-9. pure water; pure clay; pure air; pure compassion. சகலகலை ஞானமெல்லா மிதற்கொவ் வாவே; 2. Usage Frequency: 1 2. a boy makes himself recognized as to whether his activity is, “பிள்ளையானாலும், அதின் செய்கை சுத்தமோ செம்மையோ என்பது, அதின். 2. For e.g., if you type ammaa in English and press and speaking it fluently are so vital and how our ability to use it strengthens the unity of the worldwide brotherhood. English. கவரி: Kavari: Bison, Yak, its often referred to as kavari maan, maan refers to animals (that roam larger distances), not restricted to smaller areas. can anyone please update those. அணங்கு : aNangu : Fear ( But I think the real meaning is, Restricted from knowing, மெய் மறந்து, பரவச நிலை here அ is existence/realization, ணங்கு: To suppress, to keep low. on circumstantial or scientific evidence; at least two eyewitnesses were needed. Free of immoral behavior or qualities; clean. Of a single, simple sound or tone; said of some vowels and the unaspirated consonants. Quality: Enjoy FREE shipping! of Baal, the chief god of the Canaanite pantheon.—1 Kings 18:17-40. Reference: Anonymous, நான் ஏதாவது அர்த்தம் சொல்ல விரும்புகிறேன், Last Update: 2019-07-01 கயம் :Kayam : A small low level, water body, where water and everything comes and  fills as it rains. A single star, apart from others. Lets see the meaning of some old Tamil words that we know from early Tamil Literature and no longer in common use. Usage Frequency: 1 pure : தூய , பரிசுத்தமான , கலப்பற்ற , நேர்வழிமரபான , கால்வழிக்கலப்பற்ற , துரைதீர்ந்த , பிறிதொன்றன் தொடர்பற்ற , கெடாத , வழுவாத , தீமை கலவாத , குற்றமற்ற , கரையற்ற , களங்கமில்லாத , மாசுமறுவற்ற , வாய்மை குன்றாத , பெண்மைநலங் கெடாத , ஒலிவகையில் முரனொலி கலப்பற்ற .